Hlavní obsah

damning [ˈdæmɪŋ]

Vyskytuje se v

damned: the damnedzatracenci, odsouzenci k věčnému zatracení

give: I don't give a damn/toss/hoot/two hootsJe mi to fuk/jedno., Na to kašlu.

čert: the deuce, Blast!, God damn it!k čertu zaklení

div: almost, nearly, hovor. damn neardiv (že) ne

být: I don't care/give a damn about it.Je mi to jedno/fuk.

fuk: I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.Je mi to fuk.

jedno: I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.Je mi to jedno.

snad: Well I never!, You gotta be kidding me!, AmE I'll be damned!No to snad ne!

šumák: I don't give a damn.Je mi to šumák. jedno

vykašlat se: I don't give a damn about it., I couldn't care less.Na to se můžu vykašlat.

buřt: I don't give a damn/hoot (about it)., I am not fussed about it.Je mi to buřt/vuřt. jedno

dlabat: I don't give a damn (about it)., Screw that!, BrE Sod it!hovor. Dlabu na to.

háj: Damn it!Do háje!

hrom: Confound it!, Dash it (all)!, Damn it!Hrome!

napočítat: in the twinkling of an eye, before you can say Jack Robinson, hovor. pretty damn quicknež bys do tří napočítal v mžiku

propadnout se: I'll be damned if ...Ať se propadnu, jestli ...

putna: I don't give a damn about it.Je mi to putna.

pytel: (God) damn it!, vulg. Fuck!slang. Do pytle!

tento: Well (I never)!, Wow!, BrE hovor. Blimey!, sakryš Damn!No tohle/toto! údiv ap.

zlámaný: It's not worth a tinker's damn., It isn't worth a red cent.Nestojí to ani za zlámanou grešli.

zvysoka: not give a damn/shit about sb/sthzvysoka na koho/co kašlat/srát

damn: Damn (it)!Hergot!, Sakra!, Krucinál!