Hlavní obsah

damning [ˈdæmɪŋ]

Vyskytuje se v

damn: Damn (it)!Hergot!, Sakra!, Krucinál!

damn: not give a damn about sthkašlat na co, vůbec se nezajímat o co

damned: the damnedzatracenci, odsouzenci k věčnému zatracení

damned: I'm damned if ...ať se propadnu, jestli ..., ani mě nenapadne, aby ...

give: I don't give a damn/toss/hoot/two hootsJe mi to fuk/jedno., Na to kašlu.

damn: damn wellzatraceně dobře vědět ap.

čert: k čertu zakleníthe deuce, Blast!, God damn it!

div: div (že) nealmost, nearly, hovor. damn near

být: Je mi to jedno/fuk.I don't care/give a damn about it.

fuk: Je mi to fuk.I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.

jedno: Je mi to jedno.I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.

snad: No to snad ne!Well I never!, You gotta be kidding me!, AmE I'll be damned!

šumák: Je mi to šumák. jednoI don't give a damn.

vykašlat se: Na to se můžu vykašlat.I don't give a damn about it., I couldn't care less.

buřt: Je mi to buřt/vuřt. jednoI don't give a damn/hoot (about it).

čert: k čertu s kým/čímdamn and blast sb/sth

dlabat: hovor. Dlabu na to.I don't give a damn (about it)., Screw that!, BrE Sod it!

háj: Do háje!Damn it!

hrom: Hrome!Confound it!, Dash it (all)!, Damn it!

propadnout se: Ať se propadnu, jestli ...I'll be damned if ...

putna: Je mi to putna.I don't give a damn about it.

pytel: slang. Do pytle!(God) damn it!, vulg. Fuck!

tento: No tohle/toto! údiv ap.Well (I never)!, Wow!, BrE hovor. Blimey!, sakryš Damn!

zlámaný: Nestojí to ani za zlámanou grešli.It's not worth a tinker's damn., It isn't worth a red cent.

zvysoka: zvysoka na koho/co kašlat/srátnot give a damn/shit about sb/sth