Hlavní obsah

asset [ˈæset]

Podstatné jméno

  1. klad, přínos, přednost, výhoda
  2. assets ekon.(celková) aktiva, jmění, majetekekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assetsoběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktivaekon. assets sidestrana aktivassets and liabilitiesaktiva a pasivapráv. personal assetsosobní majetek

Vyskytuje se v

available: ekon. available assetspohotová aktiva

fixed: ekon. fixed assetsstálá aktiva, (hmotný) investiční majetek

intangible: ekon. intangible assetsnehmotná aktiva

liquid: liquid assetslikvidní aktiva

movable: movable assetsmovitý majetek

net: ekon. net assetsčistá aktiva

tangible: tangible assetshmotný majetek, hmotná aktiva

value: net assets valuečistá hodnota aktiv

hmotný: tangible property/assetshmotný majetek

investiční: fixed assets, capital assetsinvestiční majetek

movitý: movable assets/property, movables, chattel(s)práv. movitý majetek

nemovitost: real estate/property, immovable property/assets, immovables, realtynemovitosti souhrn majetku

asset: assets(celková) aktiva, jmění, majetek

akciový: joint-stock company, veřejná public (limited) company, zkr. PLCakciová společnost

bez, beze: motionless(ly), (stock-)still, immobilebez hnutí

cenný: securities, akciové stocks (and shares)ekon. cenné papíry

hnutí: sit (stock-)stillsedět bez hnutí

chov: cattle farming/breeding, stock raising, živočišná výroba animal husbandrychov dobytka

inventář: stock-in-tradeekon. provozní inventář

kmenový: owner's capital, stock (capital)ekon. kmenové jmění

krach: stock market crashkrach na burze

punčocha: a pair of stockings(jedny) punčochy

síťovaný: (fish)net stockingssíťované punčochy

spekulace: stock exchange speculationburzovní spekulace

společnost: (joint-)stock companyekon. akciová společnost

štěpení: stock splitekon. štěpení akcií

zásoba: stockpile sth, hl. tajně hoard sth, lay in sth, stock up on/with sth(u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásoby

živočišný: animal husbandry/farming, dobytka (live)stock farming, obor, předmět animal scienceživočišná výroba

sklad: have sth in stockmít co na skladě

terč: be/become a laughing stockbýt/stát se terčem posměchu

vyčerpání: while stock lastsdo vyčerpání zásob

anvil: tech. stock anvilbabka klempířská

broker: ekon. stock brokerburzovní makléř

company: ekon. joint-stock companyakciová společnost

controller: stock controllerskladový referent, vedoucí skladu

farmer: stock farmerdobytkář

list: ekon. stock listskladová listina, regleta

ordinary: ordinary stockzákladní (kmenový) kapitál

preferred: preferred stockprioritní akcie

replenish: replenish stockdoplnit zásoby

stock: common stockkmenové akcie

stock car: stock car racingzávody sériových automobilů upravených

stocked: well stocked with sthdobře zásobený čím

stock market: stock market crashkrach na burze

barrel: lock, stock and barrelse vším všudy, sakumprásk, úplně všechno

market: the (stock) marketburza, burzovní trh

stocking: (pair of) stockingspunčochy dámské