Hlavní obsah

vzít se

sese, si

memně, mi

ellaona

élon

Vyskytuje se v

vzít si: ponerse*vzít si (na sebe)

hlava: meterse entre ceja y ceja, meterse entre ceja y cejavzít si do hlavy

palice: meterse/ponerse alg entre ceja y cejavzít si co do palice

ponaučení: sacar moraleja, aprender la lección, tomar ejemplo de algvzít si z čeho ponaučení

ještě: Toma más.Vezmi si ještě.

manžel: casarse con algnvzít si koho za manžela

půjčka: pedir un préstamovzít si půjčku

starost: encargarse de alg, hacerse cargo de algvzít si na starost co

taxi: tomar un taxivzít si taxi

volno: tomar un día librevzít si volno 1 den

život: quitarse la vidapřen. vzít si život

bedra: echarse al hombrovzít si na bedra zodpovědnost ap.

do: meterse en la cabezavzít si do hlavy umínit si

k, ke, ku: no echar en saco roto algvzít si k srdci co

cargo: hacerse cargo de algvzít si na starost co, postarat se o co, ujmout se čeho, přen. pochopit co, získat přehled o čem

cuenta: tomar por su cuentavzít si na starost

ejemplo: tomar ejemplo de algvzít si příklad z čeho

moraleja: sacar la moralejavzít si ponaučení

préstamo: contraer préstamosvzít si půjčku

vzít: přinést někam llevarvzít (si)

mollera: meterse alg en la molleravzít si do hlavy, umanout si co