Hlavní obsah

trest

Podstatné jméno, rod mužský

  • castigo mpráv. pena ftrest smrti oběšenímsentencia f de muerte por ahorcamientodoživotní trestcadena f perpetuatrest odnětí svobodysentencia f de prisióntrest smrtipena f capital/de muerte

Vyskytuje se v

nepodmíněný: prisión incondicionalpráv. nepodmíněný trest

podmíněný: prisión condicionalpráv. podmíněný trest

prominutí: remisión de la penapráv. prominutí trestu

smrt: pena de muerte/capitaltrest smrti

svoboda: pena de prisión, pena privativa de libertadpráv. trest odnětí svobody

tělesný: castigo físico/corporaltělesný trest

uložit: penalizar, práv. penar a algnuložit trest komu

výkon: cumplimiento de penapráv. výkon trestu

vykonat: ejecutar la penapráv. vykonat trest

vyměřit: imponer pena a algnpráv. vyměřit komu trest

výška: medida de la penavýška trestu

doživotní: cadena perpetuadoživotní trest

odsedět: cumplir la condenaodsedět (si) trest

promlčený: pena prescritapromlčený trest

zasloužit (si): Merece un castigo duro.Zaslouží si tvrdý trest.

castigo: máximo castigonejvyšší trest

ejemplar: castigo ejemplarexemplární trest

impunidad: quedar en la impunidadzůstat bez trestu

pecuniario: pena pecuniariapeněžitý trest

pena: pena capital/de muertetrest smrti

penal: certificado de antecedentes penalesvýpis z rejstříku trestů

reo: reo de muerteodsouzenec k trestu smrti

so: so pena de algjen pokud co, pod trestem čeho

conmutación: conmutación de la penazmírnění trestu

privativo: pena privativa de libertadtrest odnětí svobody

trest: cadena perpetuadoživotní trest