Hlavní obsah

plantar

Vyskytuje se v

perenne: planta perennetrvalka, vytrvalá bylina, perena

planta: planta anualjednoletá bylina

suculento: plantas suculentassukulentní rostliny, sukulenty

vivaz: planta vivaztrvalka

fabricar: planta para fabricar algzávod na výrobu čeho

recuperador: (planta) recuperadorapodnik na zpracování odpadu

dvouletý: planta bienalbot. dvouletá rostlina

elektrárna: central/planta nuclear/térmica/hidroeléctrica/solar/eólicajaderná/tepelná/vodní/sluneční/větrná elektrárna

klenba: arco plantar, puente del pienožní klenba

mateřský: planta madrebot. mateřská rostlina

nechat: hacer esperar, hovor. plantar a algnnechat čekat koho

průmyslový: plantas industrialesprůmyslové plodiny

půdorys: planta del edificiopůdorys stavby

třída: clase de las (plantas) monocotiledóneasbot. třída jednoděložných rostlin

čistírna: planta de tratamiento de aguas residualesčistírna odpadních vod

patrový: autobús de dos plantaspatrový autobus mající dvě patra

podlaží: primer piso , primera planta první podlaží

pokojový: planta de interiorpokojová rostlina

přízemí: en la planta bajav přízemí

samčí: planta machosamčí rostlina

pustit: plantar, dejar plantadopustit k vodě

rostlý: tener buena planta, estar bien plantadobýt dobře rostlý

plantado: bien plantadohezký, urostlý