Hlavní obsah

oiga

Citoslovce

  • ¡oiga! poslyšte!, poslechněte!, ale! přivolání pozornosti ap.

Vyskytuje se v

confesión: oír en/dar confesión a algn(vy)zpovídat koho

interno: anat. oído internovnitřní ucho

medio: oído mediostřední ucho

misa: asistir a/oír misabýt na mši

oído: duro de oídonedoslýchavý

oír: (no querer) ni oír hablar de alg(n)(nechtít) nic slyšet o kom/čem