Hlavní obsah

hnát

Nedokonavé sloveso

  1. (pobízet k pohybu) acuciar, arrear, carearhnát na pastvullevar a pastearhnát před sebou koho/collevar por delante (a) alg(n)
  2. expr.(nutit k činnosti) acuciar, impeler, llevarhnát k odpovědnosti kohollamar a capítulo a algn
  3. (s úsilím provádět) llevarhnát do extrémuextremar
  4. expr.(pospíchat) arrear, darse prisa, correr

Vyskytuje se v

hadí: contorsionista hadí žena

hnát se: correr como un locohnát se jako blázen

mít: estar casado con algnmít za ženu koho

osudový: mujer fatalosudová žena

prodejný: mujer pública, prostituta prodejná žena

domácnost: ama de casažena v domácnosti

žena: ama de casažena v domácnosti

ostří: llevar alg hasta el extremo/los límiteshnát na ostří nože co

věc: llevar las cosas hasta el extremohnát věci na ostří nože

casa: ama de casažena v domácnosti

ama: ama de casažena v domácnosti

hnát: llevar a pastearhnát na pastvu