Hlavní obsah

fallar

Vyskytuje se v

fallar: fallar a favor de algnrozhodnout ve prospěch koho

klamat: Si la memoria no me falla.Pokud mě paměť neklame.

propadnout: no aprobar, fallar el examenpropadnout u zkoušky

přiznat: reconocer el fallo/errorpřiznat chybu

rozhodnout: fallar a favor/en contra de algnrozhodnout ve prospěch/v neprospěch koho

rozhodnutí: fallo del tribunalsoudní rozhodnutí

rozhodovat: fallar a favor de algnrozhodovat ve prospěch koho

selhání: fallo de los frenostech. selhání brzd

zlom: falla tectónicageol. tektonický zlom

neprospěch: fallar en contra de algnrozhodnout v neprospěch koho

pokud: Si las matemáticas no fallan...hovor., žert. Pokud dobře počítám...

selhat: Le fallaron los frenos.Selhaly mu brzdy.

udělat: cometer un error, fallarudělat chybu

falla: Fallasslavnost s pálením figurín na svátek sv. Josefa ve Valencii