Hlavní obsah

selhání

Podstatné jméno, rod střední

  • fallo m(nezdar) fracaso m(potíž) tropiezo mtech. selhání brzdfallo m de los frenosmed. selhání ledvininsuficiencia f renalmed. selhání plicinsuficiencia f pulmonar

Vyskytuje se v

ledvina: med. selhání ledvin špatná funkce ledvininsuficiencia renal

plíce: med. selhání plicinsuficiencia pulmonar

selhat: Selhaly mu brzdy.Le fallaron los frenos.

inmunodeficiencia: syndrom získaného selhání imunity AIDSsíndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA

insuficiencia: srdeční selhání/nedostatečnostinsuficiencia cardíaca

selhání: tech. selhání brzdfallo de los frenos