Hlavní obsah

dole

Příslovce

  • (a)bajona straně 8 doleen la página 8 abajo

Vyskytuje se v

hlava: cabeza abajohlavou dolů

jet: bajar, descenderjet dolů

labský: valle del ElbaLabský důl

odshora: de pies a cabezaodshora (až) dolů

povrchový: mina superficial, cantera horn. povrchový důl lom

prohledat: registrar de arriba abajoprohledat odshora dolů

přes, přese: por montes y vallespřes hory a doly

solný: salina geol. solný důl

dolů: bajar la escalerajít dolů po schodech

svrchu: de arriba abajo, de alto a bajosvrchu dolů prohlédnout si co ap.

uhelný: mina de carbónuhelný důl

zlatý: mina de oroi přen. zlatý důl

důl: prometer el oro y el moroslibovat hory doly

klobouk: ¡Me quito el sombrero!, ¡Me descubro!Klobouk dolů!

slibovat: prometer el oro y el moroslibovat hory doly

agua: agua abajopo řece dolů, s proudem, po vodě

cabeza: cabeza abajohlavou dolů

carbón: mina de carbónuhelný důl

bajar: bajar la escalerasejít ze schodů, jít dolů po schodech

prometer: prometer el oro y el moroslibovat hory doly

dole: en la página 8 abajona straně 8 dole