Hlavní obsah

značka

Vyskytuje se v

dopravní: доро́жные зна́киdopravní značky

poznávací: госуда́рственный регистрацио́нный знакstátní poznávací značka

spisový: и́ндекс докуме́нтаspisová značka

státní: автомоби́льный номерно́й знак, госуда́рственный регистрацио́нный знак, автоно́мерmotor. státní poznávací značka

výrobní: това́рный знакvýrobní značka

smluvený: усло́вные обозначе́нияsmluvené značky

доро́жный: доро́жный знакdopravní značka

знак: доро́жные зна́киdopravní značky

проби́рный: проби́рное клеймо́punc, puncovní značka

това́рный: това́рный знакvýrobní značka, ochranná známka

позициони́рование: позициони́рование бре́ндаstrategie budování obchodní značky

фи́рменный: фи́рменный знакfiremní označení, výrobní značka

značka: доро́жные зна́киdopravní značky