Hlavní obsah

spojený

Vyskytuje se v

bankovní: ба́нковские реквизи́тыbankovní spojení

Británie: Объединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндииSpojené království Velké Británie a Severního Irska

emirát: Объединённые Ара́бские Эмира́тыgeogr. Spojené arabské emiráty

království: Объединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндииSpojené království Velké Británie a Severního Irska

nádoba: сообща́ющиеся сосу́дыspojené nádoby

národ: Организа́ция Объединённых На́ций ООНOrganizace spojených národů OSN

porucha: наруше́ние свя́зиporucha spojení

spoj: печа́тная пла́таelektr. plošný spoj

spojení: ба́нковские реквизи́тыfin. bankovní spojení

spojený: Организа́ция Объединённых На́ций ООНOrganizace spojených národů OSN

ustálený: усто́йчивое словосочета́ниеling. ustálené slovní spojení

družicový: спу́тниковая радиосвя́зьdružicové spojení

navázat: войти́ в конта́ктnavázat spojení

přerušit: разъедини́ть провода́přerušit spojení rozpojit vodiče

přímý: прямо́е сообще́ниеdopr. přímé spojení

spojit: склепа́тьspojit nýty

spojit se: связа́ться по телефо́нуspojit se telefonicky

telefonicky: связа́ться по телефо́нуtelefonicky se spojit

vlakový: железнодоро́жное сообще́ниеvlakové spojení

сквозно́й: сквозно́е сообще́ниеpřímé spojení

междугоро́дный: междугоро́дная телефо́нная связьmeziměstské telefonní spojení

связа́ть: Свяжи́те меня́ с ва́шим руково́дством.Spojte mě s vaším vedením.

связа́ться: связа́ться по телефо́нуspojit se telefonicky

телефа́ксный: телефа́ксная связьfaxové spojení

штат: Соединённые Шта́ты Аме́рикиSpojené státy americké