Hlavní obsah

spojený

Přídavné jméno

  1. (sjednocený) объединённый, соединённый, свя́занныйOrganizace spojených národů OSNОрганиза́ция Объединённых На́ций ООНSpojené státy americkéСоединённые шта́ты Аме́рики, СШАSpojené království Velké Británie a Severního IrskaСоединённое короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндииSpojené arabské emirátyОбъединённые Ара́бские Эмира́ты
  2. (s vnitřní souvislostí) свя́занный, сопряжённый
  3. (v souvislý celek) совмещённый, сообща́ющийся, скреплённыйfyz. spojené nádobyсообща́ющиеся сосу́ды

Vyskytuje se v

bankovní: bankovní spojeníба́нковские реквизи́ты

Británie: Spojené království Velké Británie a Severního IrskaОбъединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии

emirát: geogr. Spojené arabské emirátyОбъединённые Ара́бские Эмира́ты

království: Spojené království Velké Británie a Severního IrskaОбъединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии

nádoba: spojené nádobyсообща́ющиеся сосу́ды

národ: Organizace spojených národů OSNОрганиза́ция Объединённых На́ций ООН

porucha: porucha spojeníнаруше́ние свя́зи

spoj: elektr. plošný spojпеча́тная пла́та

spojení: fin. bankovní spojeníба́нковские реквизи́ты

spojený: Organizace spojených národů OSNОрганиза́ция Объединённых На́ций ООН

ustálený: ling. ustálené slovní spojeníусто́йчивое словосочета́ние

družicový: družicové spojeníспу́тниковая радиосвя́зь

navázat: navázat spojeníвойти́ в конта́кт

přerušit: přerušit spojení rozpojit vodičeразъедини́ть провода́

přímý: dopr. přímé spojeníпрямо́е сообще́ние

spojit: spojit nýtyсклепа́ть

spojit se: spojit se telefonickyсвяза́ться по телефо́ну

telefonicky: telefonicky se spojitсвяза́ться по телефо́ну

vlakový: vlakové spojeníжелезнодоро́жное сообще́ние