Hlavní obsah

dodržet

Vyskytuje se v

slib: сдержа́ть/вы́полнить обеща́ниеdodržet/splnit slib

slovo: сдержа́ть сло́воdodržet slovo

nedodržet: нару́шить обеща́ниеnedodržet slib

сорва́ть: сорва́ть срок платежа́nedodržet termín platby

dodržet: сдержа́ть сло́воdodržet slovo