Hlavní obsah

чужо́й

Vyskytuje se v

жить: жить за чужо́й счётžít na cizí účet

обремени́тельный: обремени́тельный груз чужи́х забо́тtěžký náklad cizích starostí

чужо́й: чужи́е края́cizina

плечо́: с чужо́го плеча́obnošené, po někom o oblečení

покуси́ться: покуси́ться на чужо́е иму́ществоsáhnout na cizí majetek

спина́: пря́таться за чужу́ю спи́нуschovávat se za koho

slovo: дома́шние/чужи́е/заи́мствованные слова́domácí/cizí/přejatá slova

cizí: незнако́мец, чужо́й челове́кcizí člověk

doslech: знать то́лько по наслы́шке, с чужи́х слов говори́тьznát (jen) z doslechu

vykonavatel: исполни́тель чужо́й во́лиvykonavatel cizí vůle

hasit: Не вме́шивайся в чужи́е дела́.Nehas, co tě nepálí.

starat se: Не суй нос в чужи́е дела́!, Э́то не твоё де́ло!Starej se o sebe!

účet: жить за чужо́й счётžít na cizí účet

монасты́рь: в чужо́й монасты́рь со свои́м уста́вом не хо́дятjiný kraj, jiný mrav je třeba se přizpůsobit