Hlavní obsah

чи́стый

Přídavné jméno-ая, -ое; чист, чиста́, чи́сто, чи́сты/чисты́; чи́ще

  1. čistý límeček, ruce ap., neposkvrněný prádlo ap.
  2. přen.čestný, poctivý, čistý přátelství ap.с чи́стой со́вестьюs čistým svědomímсказа́ть от чи́стого се́рдцаříci upřímně
  3. volný, prázdný, čistý sešit, formulář ap.
  4. hovor.duševní, čistý zaměstnání ap.чи́стая рабо́таduševní práce
  5. zast., hovor., obl.sváteční, slavnostní, parádní
  6. ryzí zlato ap., nesmíšený víno ap., čistý vzduch ap.чи́стый во́здухčerstvý vzduch чи́стая при́быльčistý zisk po odečtení srážek

Vyskytuje se v

зарпла́та: чи́стая зарпла́таčistá mzda

чи́сто: чи́сто случа́йноúplnou náhodou

čistý: чи́стый тонčistý tón

hrací: основно́е/чи́стое вре́мя (игры́)sport. základní/čistá hrací doba

mzda: чи́стый дохо́д, чи́стая зарпла́та, зарпла́та-неттоčistá mzda

váha: чи́стый вес, вес не́ттоčistá váha

výnos: чи́стый/валово́й дохо́дekon. čistý/hrubý výnos

zisk: чи́стая при́быльčistý zisk po odečtení srážek

zlato: чи́стое зо́лотоpravé/ryzí zlato

čirý: чи́стый вздорčirý nesmysl

důchod: чи́стый/валово́й дохо́дčistý/hrubý důchod

holý: чи́стая пра́вдаholá pravda

intonovat: чи́сто интони́роватьčistě intonovat

nerozum: чи́стое безрассу́дствоholý nerozum

špatný: нечи́стая со́вестьšpatné svědomí

úrok: чи́стый/валово́й проце́нтčistý/hrubý úrok

útulno: В кварти́ре чи́сто и ую́тно.V bytě je čisto a útulno.

podobnost: чи́сто случа́йное совпаде́ниеpodobnost čistě náhodná

чи́стый: с чи́стой со́вестьюs čistým svědomím