Hlavní obsah

черта́

Podstatné jméno, rod ženský-ы́

  1. черты́ лица́ rysy (obličeje)

Vyskytuje se v

вырази́тельный: вырази́тельная черта́typický rys

жёсткий: жёсткие черты́ лица́ostré rysy obličeje

о́стрый: о́стрые черты́ лица́ostré rysy obličeje

пра́вильный: пра́вильные черты́ лица́pravidelné rysy (obličeje)

ре́зкий: ре́зкие черты́ лица́výrazné rysy obličeje

чёрт: ни черта́naprosto nic

charakteristický: отличи́тельная черта́charakteristický rys

rys: в о́бщих/гла́вных черта́хv hrubých/hlavních rysech

zlomkový: черта́ дро́биmat. zlomková čára

hlavní: в о́бщих черта́хv hlavních rysech

hrubý: в о́бщих черта́хv hrubých rysech

povahový: черты́ хара́ктераpovahové rysy

řezaný: ре́зкие черты́ лица́ostře řezané rysy (obličeje)

zpětný: обра́тная коса́я черта́zpětné lomítko

черта́: черты́ хара́ктераpovahové vlastnosti