Hlavní obsah

челове́ческий

Vyskytuje se v

же́ртва: челове́ческие же́ртвыoběti na životech

vztah: челове́ческие взаимоотноше́нияmezilidské vztahy

zdroj: челове́ческие ресу́рсыlidské zdroje

život: челове́ческие же́ртвыoběti na životech

možnost: преде́л челове́ческих возмо́жностейhranice lidských možností

oběť: челове́ческие же́ртвыoběti na životech

и́зверг: и́зверг ро́да челове́ческогоlidský netvor