Hlavní obsah

тру́дный

Vyskytuje se v

позади́: Са́мое тру́дное позади́.Nejhorší máme za sebou.

тру́дно: тру́дно сказа́тьtěžko říct

dostat se: попа́сть в тру́дное положе́ниеdostat se do nesnází

krušný: в э́ти тру́дные дниv těchto krušných dnech

otázka: тру́дный/лёгкий вопро́сtěžká/lehká otázka

prekérní: попа́сть в тру́дное положе́ние, оказа́ться в непро́чном положе́нииdostat se do prekérní situace

přeložitelný: тру́дно переводи́мый те́рминobtížně přeložitelný výraz

říct: Тру́дно/Сло́жно сказа́ть.Těžko říct.

špatně: тру́дно поня́тныйšpatně srozumitelný

těžký: тру́дная жизньtěžký život

oříšek: твёрдый оре́шек, тру́дная зада́чаpřen. tvrdý oříšek

těžce: Тру́дно сказа́ть.Těžko říct.