Hlavní obsah

това́р

Podstatné jméno, rod mužský

  1. zboží spotřební ap.това́ры широ́кого потребле́нияspotřební zboží
  2. zboží, výrobek, produkt předmět obchodu

Vyskytuje se v

коми́ссия: брать това́р на коми́ссиюbrát zboží do komise

потреби́тельский: потреби́тельские това́рыspotřební zboží

потребле́ние: това́ры широ́кого потребле́нияspotřební zboží

сопу́тствующий: сопу́тствующие това́рыdoplňkové zboží

уценённый: уценённые това́рыpartiové zboží

вес: вес това́раhmotnost zboží

ве́шать: ве́шать това́рvážit zboží

дешёвый: дешёвый това́рlevné zboží

рука́: това́р сре́дней руки́zboží z druhé ruky

сбыть: сбыть залежа́лый това́рudat ležáky

ходово́й: ходово́й това́рžádané zboží, zboží jdoucí na odbyt

domácnost: хозя́йственные това́рыpotřeby pro domácnost

inventura: переучёт/пе́репись това́ровinventura zboží

nedostatkový: дефици́тный това́рnedostatkové zboží

prodej: това́р для прода́жиzboží na prodej

původ: страна́ происхожде́ния това́раzemě původu u zboží

spotřební: ширпотре́б, това́ры широ́кого потребле́ния, потреби́тельские това́рыspotřební zboží

zboží: промы́шленные това́рыprůmyslové zboží

jít: Това́р име́ет хоро́ший сбыт.Zboží jde na odbyt.

kód: штрихко́д, штрихово́й код (това́ра)čárový kód (zboží)

konzumní: това́ры широ́кого потребле́нияkonzumní zboží

kvalita: това́р вы́сшего со́ртаzboží nejvyšší kvality

kvalitní: ка́чественный това́рkvalitní zboží

levný: дешёвый това́р, hovor. дешёвкаlevné zboží

licence: производи́ть това́р по лице́нзииvyrábět zboží v licenci

nevalný: това́р ни́зкого ка́честваzboží nevalné kvality

potřeba: спорттова́ры, спорти́вные това́рыsportovní potřeby

probrat: рассортирова́ть това́рprobrat zboží

prodat: сбыть залежа́лый това́рprodat ležáky

prodejný: хо́дкий това́рdobře prodejné zboží

přejímka: приём това́раpřejímka zboží

rozvoz: беспла́тная доста́вка (това́ра)rozvoz zdarma

ručit: руча́ться за ка́чество това́раručit za kvalitu zboží

uvést: вы́вести/вы́бросить това́р на ры́нокuvést zboží na trh

vadný: брако́ванный това́рvadné zboží

výměna: заме́на това́ровvýměna zboží

výprodej: сезо́нная распрода́жа това́ровsezónní výprodej zboží

závada: описа́ть дефе́кт това́раpopsat závadu zboží

това́р: това́ры широ́кого потребле́нияspotřební zboží