Hlavní obsah

това́рный

Vyskytuje se v

знак: това́рный знакochranná známka

по́езд: това́рный/пассажи́рский по́ездnákladní/osobní vlak

nákladní: това́рный по́ездnákladní vlak

ochranný: това́рный знакochranná známka

vlak: пассажи́рский/това́рный по́ездosobní/nákladní vlak

výrobní: това́рный знакvýrobní značka

zbožní: това́рное произво́дствоzbožní výroba

komoditní: това́рная би́ржаkomoditní burza

nakládací: това́рная ста́нцияdopr. nakládací stanice

oběh: това́рное обраще́ниеoběh zboží

vagon: пассажи́рский/това́рный ваго́нosobní/nákladní vagon

vůz: това́рный/пассажи́рский ваго́нnákladní/osobní vůz

това́рный: това́рный знакvýrobní značka, ochranná známka