Hlavní obsah

това́рный

Vyskytuje se v

знак: това́рный знакochranná známka

по́езд: това́рный/пассажи́рский по́ездnákladní/osobní vlak

nákladní: nákladní vlakтова́рный по́езд

ochranný: ochranná známkaтова́рный знак

vlak: osobní/nákladní vlakпассажи́рский/това́рный по́езд

výrobní: výrobní značkaтова́рный знак

zbožní: zbožní výrobaтова́рное произво́дство

komoditní: komoditní burzaтова́рная би́ржа

nakládací: dopr. nakládací staniceтова́рная ста́нция

oběh: oběh zbožíтова́рное обраще́ние

vagon: osobní/nákladní vagonпассажи́рский/това́рный ваго́н

vůz: nákladní/osobní vůzтова́рный/пассажи́рский ваго́н