Hlavní obsah

ско́рый

Přídavné jméno-ая, -ое; скор, скора́, ско́ро

  1. (сде́лать) на ско́рую ру́ку hovor.(udělat) horkou jehlou, narychloзаку́ска на ско́рую ру́куrychlé občerstvení
  2. а скоре́е (сказа́ть) přesněji (řečeno)
  3. скоре́е... чем (не́жели) spíše... než
  4. скоре́е всего́ nejspíš, patrně, pravděpodobně

Vyskytuje se v

как: как ско́роjakmile, jen co, hned jak

каре́та: каре́та ско́рой по́мощиambulance, sanitka

медици́нский: ско́рая медици́нская по́мощьrychlá lékařská pomoc

по́езд: ско́рый по́ездrychlík

по́мощь: ско́рая по́мощьzáchranná služba, pohotovost

ска́зываться: Ско́ро ска́зка ска́зывается, да не ско́ро де́ло де́лается.Pěkně se to řekne, ale hůř udělá.

ско́рая: Bызови́(те) ско́рую!Zavolej(te) záchranku!

соста́риться: Мно́го бу́дешь знать, ско́ро соста́ришься.Kdo je moc zvědavý, bude brzo starý.

brzký: na brzkou shledanouдо ско́рой встре́чи

narychlo: jídla (připravovaná) narychloблю́да на ско́рую ру́ку

občerstvení: rychlé občerstveníзаку́ска на ско́рую ру́ку

rychlý: rychlá lékařská pomocско́рая (медици́нская по́мощь)

spěšný: žel. spěšný vlakско́рый по́езд

vůz: vůz rychlé lékařské pomociмаши́на ско́рой по́мощи

zdravotnický: rychlá zdravotnická pomocско́рая медици́нская по́мощь

ambulance: zavolat ambulanciвы́звать ско́рую (по́мощь)

dohledný: v dohledné doběв ско́ром вре́мени, ско́ро

přestoupit: přestoupit na rychlíkпересе́сть на ско́рый по́езд

přivolat: přivolat výtah/záchrankuвы́звать лифт/ско́рую по́мощь

sanitní: sanitní vozidloмаши́на ско́рой по́мощи

táhnout: Táhne mu na padesát.Ему́ ско́ро сту́кнет пятьдеся́т.

těšit se: Těším se na brzkou shledanou.До ско́рого свида́ния.

uzdravit se: Brzy se uzdrav!Жела́ю (тебе́) скоре́йшего выздоровле́ния!

záchranka: zavolat záchrankuвы́звать ско́рую

záchranný: záchranná staniceста́нция ско́рой по́мощи

šitý: šitý horkou jehlouсши́тый на ско́рую ру́ку

ušít: ušít horkou jehlouсшить на ско́рую ру́ку

zvědavý: Kdo je zvědavý, bude brzo starý.Мно́го бу́дешь знать, ско́ро соста́ришься.