Hlavní obsah

рассле́дование

Vyskytuje se v

výbor: сле́дственный комите́т, комите́т по рассле́дованиюvyšetřovací výbor

komise: коми́ссия по рассле́дованиюvyšetřovací komise

pokračovat: Как идёт рассле́дование?Jak pokračuje pátrání?

předběžný: предвари́тельное рассле́дованиеpředběžné vyšetřování

vyšetřovací: ме́тоды рассле́дованияvyšetřovací metody

рассле́дование: предвари́тельное рассле́дованиеpředběžné šetření