Hlavní obsah

иссле́дование

Vyskytuje se v

социологи́ческий: социологи́ческие иссле́дованияsociologický průzkum

veřejný: иссле́дование обще́ственного мне́нияprůzkum veřejného mínění

genderový: ге́ндерные иссле́дованияgenderová studia

výzkum: полево́е иссле́дованиеterénní výzkum

výzkumný: ме́тоды иссле́дованияvýzkumné metody