Hlavní obsah

studium

Vyskytuje se v

dálkový: dálkové studiumзао́чное обуче́ние

distanční: distanční studiumзао́чное обуче́ние

externí: externí studiumзао́чное обуче́ние, экстерна́т

kombinovaný: kombinované studiumкомбини́рованное обуче́ние

doktorandský: doktorandské studiumдокторанту́ра

genderový: genderová studiaге́ндерные иссле́дования

navazující: navazující studiumпосле́дующее обуче́ние

potvrzení: potvrzení o studiuспра́вка об учёбе

praštit: praštit se studiemбро́сить учёбу

prezenční: prezenční studiumо́чное обуче́ние

přerušení: přerušení studiaакадеми́ческий о́тпуск

hřebík: pověsit studium na hřebík(за)бро́сить учёбу

pověsit: přen. pověsit studium na hřebík(за)бро́сить учёбу

studium: vysokoškolské studiumобуче́ние в ву́зе