Hlavní obsah

прика́з

Vyskytuje se v

дава́ть: дава́ть прика́зdávat příkaz, přikazovat, nařizovat, poroučet co

дать: дать прика́зdát příkaz, přikázat, nařídit, poručit co komu

испо́лнить: испо́лнить прика́зsplnit rozkaz

отмени́ть: отмени́ть прика́зzrušit nařízení

dekret: прика́з о назначе́нииjmenovací dekret

denní: прика́з по ча́стиdenní rozkaz

exekuční: прика́з о наложе́нии аре́ста на иму́ществоexekuční příkaz

parafovat: подписа́ть прика́зparafovat příkaz

rozkaz: подчини́ться прика́зуpodrobit se rozkazu

splnit: испо́лнить прика́зsplnit rozkaz

vydat: отда́ть прика́зvydat rozkaz

zabavení: прика́з об аре́сте иму́ществаpříkaz k zabavení majetku

zrušit: отмени́ть прика́зzrušit nařízení