Hlavní obsah

наруше́ние

Vyskytuje se v

кровообраще́ние: наруше́ние кровообраще́нияporuchy krevního oběhu

эре́кция: наруше́ние эре́кцииporucha erekce

pokuta: штраф за наруше́ние поря́дкаpořádková pokuta

porucha: наруше́ние свя́зиporucha spojení

specifický: специфи́ческие наруше́ния обуче́нияpsych. specifické poruchy učení

klid: наруше́ние ночно́го поко́яpráv. rušení nočního klidu

porušení: наруше́ние зако́на, преступле́ниеporušení zákona

porušování: наруше́ние прав челове́каporušování lidských práv

postižení: наруше́ние зре́ния/слу́хаzrakové/sluchové postižení

postižený: челове́к с наруше́нием зре́ния/слу́хаzrakově/sluchově postižený

přestupek: наруше́ние пра́вил доро́жного движе́нияdopr. dopravní přestupek

rušení: наруше́ние ночно́го поко́я/обще́ственного поря́дкаrušení nočního klidu/veřejného pořádku

vyšetřit: рассле́довать наруше́ние/преступле́ниеvyšetřit přestupek/zločin

zákon: наруше́ние зако́новporušení zákona

наруше́ние: наруше́ние снаporucha spánku