Hlavní obsah

земля́

Vyskytuje se v

оболо́чка: географи́ческая оболо́чка Земли́geografický obal Země, geosféra

тала́нт: зары́ть тала́нт в зе́млюzahrabat svůj talent

замыка́ние: замыка́ние на зе́млюuzemnění

плане́та: плане́та Земля́planeta Země

преда́ть: преда́ть земле́odevzdat zemi, pohřbít

враща́ться: Земля́ враща́ется вокру́г свое́й о́си.Země se otáčí kolem své osy.

под: рабо́тать под землёйpracovat pod zemí

приуса́дебный: приуса́дебный уча́сток земли́zahrada, pozemek okolo domu

трясе́ние: трясе́ние земли́otřesy země

ядро́: ядро́ Земли́zemské jádro

провали́ться: Гото́в сквозь зе́млю провали́ться.Nejraději bych se do země propadl.

hrouda: родна́я земля́, ро́динаpřen. rodná hrouda

jádro: ядро́ земли́geol. zemské jádro

nitro: не́дра земли́nitro země

ohňový: О́гненная Земля́Ohňová země

vzduch: раке́та кла́сса земля́-во́здухvoj. raketa země vzduch

zaslíbený: обетова́нная земля́země zaslíbená

země: рай на земле́ráj na zemi

zemský: ядро́ Земли́zemské jádro

atmosféra: атмосфе́ра Земли́zemská atmosféra

kultivace: улучше́ние земе́льkultivace půdy

oběh: обраще́ние Земли́ вокру́г Со́лнцаoběh Země kolem Slunce

otáčet se: Земля́ враща́ется вокру́г свое́й о́си.Země se otáčí kolem své osy.

pohřbít: expr. преда́ть земле́, уложи́ть в гробpohřbít (do země)

půda: па́хотная земля́orná půda

raketa: раке́та земля́-во́здухraketa typu země-vzduch

suchý: суха́я земля́suchá země

vyvlastnění: экспроприа́ция земли́vyvlastnění půdy

zapíchnout: воткну́ть кол в зе́млюzapíchnout kůl do země

dudy: быть не́бо и земля́být nebe a dudy

mezi: ме́жду не́бом и землёйmezi nebem a zemí

nebe: ме́жду не́бом и землёйmezi nebem a zemí

pod, pode: У него́ земля́ гори́т под нога́ми.Hoří mu půda pod nohami.

povrch: исче́знуть с лица́ земли́zmizet z povrchu zemského

propadnout se: Был гото́в сквозь зе́млю провали́ться (от стыда́).Nejraději by se studem propadl.

smést: стере́ть с лица́ земли́smést z povrchu zemského

srovnat: сровня́ть го́род с землёйsrovnat město se zemí

земля́: Земля́Země, zeměkoule