Hlavní obsah

го́рный

Vyskytuje se v

хруста́ль: го́рный хруста́льkřišťál odrůda křemene

де́ло: го́рное де́лоhornictví

лы́жи: го́рные лы́жиsjezdové lyže

смеще́ние: смеще́ние го́рных поро́дpokles hornin

велосипе́д: шоссе́йный/го́рный велосипе́дsilniční/horské kolo

о́зеро: го́рное о́зероhorské jezero

путь: го́рные пути́horské trasy

horský: horský hřebenго́рный хребе́т

horský: sport. horské koloго́рный велосипе́д

hřbet: horský hřbetго́рный хребе́т

inženýr: důlní inženýrго́рный инжене́р

kolo: silniční/horské koloшоссе́йный/го́рный велосипе́д

kombajn: horn. důlní kombajnго́рный комба́йн

oko: mořské okoго́рное о́зеро

pásmo: horské pásmoго́рная цепь

salašnický: bernský salašnický pesбе́рнская го́рная пасту́шья соба́ка

stáří: stáří horninво́зраст го́рных поро́д

uložení: geol. uložení horninзалега́ние го́рных поро́д

důlní: důlní inženýrго́рный инжене́р

horský: horská chata(го́рная) турба́за, го́рный прию́т

hřebenový: hřebenová cestaдоро́га по го́рному хребту́

lyže: sjezdové/běžecké lyžeго́рные/беговы́е лы́жи

lyžování: sport. sjezdové lyžováníката́ние на го́рных лы́жах

sjezdový: sport. sjezdové lyžeго́рные лы́жи

stezka: horská stezkaго́рная тропа́

túra: horská/pěší túraго́рный/тури́стский похо́д

vůdce: horský vůdceгид-проводни́к, го́рный гид

výběžek: výběžek pohoříответвле́ние го́рного хребта́