Hlavní obsah

го́рный

Vyskytuje se v

хруста́ль: го́рный хруста́льkřišťál odrůda křemene

де́ло: го́рное де́лоhornictví

лы́жи: го́рные лы́жиsjezdové lyže

смеще́ние: смеще́ние го́рных поро́дpokles hornin

велосипе́д: шоссе́йный/го́рный велосипе́дsilniční/horské kolo

о́зеро: го́рное о́зероhorské jezero

путь: го́рные пути́horské trasy

horský: го́рный хребе́тhorský hřeben

hřbet: го́рный хребе́тhorský hřbet

inženýr: го́рный инжене́рdůlní inženýr

kolo: шоссе́йный/го́рный велосипе́дsilniční/horské kolo

kombajn: го́рный комба́йнhorn. důlní kombajn

oko: го́рное о́зероmořské oko

pásmo: го́рная цепьhorské pásmo

salašnický: бе́рнская го́рная пасту́шья соба́каbernský salašnický pes

stáří: во́зраст го́рных поро́дstáří hornin

uložení: залега́ние го́рных поро́дgeol. uložení hornin

důlní: го́рный инжене́рdůlní inženýr

hřebenový: доро́га по го́рному хребту́hřebenová cesta

lyže: го́рные/беговы́е лы́жиsjezdové/běžecké lyže

lyžování: ката́ние на го́рных лы́жахsport. sjezdové lyžování

sjezdový: го́рные лы́жиsport. sjezdové lyže

stezka: го́рная тропа́horská stezka

túra: го́рный/тури́стский похо́дhorská/pěší túra

vůdce: гид-проводни́к, го́рный гидhorský vůdce

výběžek: ответвле́ние го́рного хребта́výběžek pohoří

го́рный: го́рная поро́даhornina