Hlavní obsah

вызыва́ющий

Vyskytuje se v

тошнота́: вызыва́ть тошноту́působit zvedání žaludku, zvedat žaludek komu, dělat špatně od žaludku komu

вызыва́ющий: вызыва́ющий взглядvyzývavý pohled

konflikt: вызыва́ть ссо́ры/спо́ры/конфли́ктыvyvolávat konflikty

účet: звони́ть за счёт вызыва́емого абоне́нтаvolat na účet volaného

budit: вызыва́ть интере́сbudit zájem

hnát: вызыва́ть в судhnát koho před soud

návykový: вещества́ вызыва́ющие зави́симость/привыка́ниеnávykové látky

pohotovost: вызыва́ть неотло́жкуvolat pohotovost

působit: вызыва́ть боль, щеми́ть, разбива́тьpůsobit bolest

účastník: вызыва́емый абоне́нтvolaný účastník

úžas: вызыва́ть изумле́ниеbudit úžas

volaný: Вызыва́емый абоне́нт вре́менно недосту́пен.Volaný účastník je dočasně nedostupný.

volat: вызыва́ть неотло́жкуvolat pohotovost