Hlavní obsah

встре́ча

Vyskytuje se v

рабо́чий: рабо́чая встре́чаpracovní schůzka

на: встре́ча на бу́дущей неде́леschůzka příští týden

организова́ть: организова́ть встре́чуuspořádat setkání

у́ровень: встре́ча на вы́сшем у́ровнеschůzka na nejvyšší úrovni

эпизоди́ческий: эпизоди́ческая встре́чаletmé setkání

встре́ча: До встре́чи!Na viděnou!