Hlavní obsah

встре́тить

Vyskytuje se v

организова́ть: организова́ть встре́чуuspořádat setkání

dát: dát si schůzkuназна́чить встре́чу

narazit: narazit na odporвстре́тить сопротивле́ние

pochopení: setkat se s plným pochopenímвстре́тить по́лное понима́ние

prohrát: prohrát sázku/zápasпроигра́ть пари́/встре́чу

přivítat: přivítat Nový rokвстре́тить Но́вый год

přivítat: přivítat s otevřenou náručíвстре́тить/приня́ть с распростёртыми объя́тиями

sjednat: sjednat (si) schůzkuназна́чить встре́чу

sraz: dát si sraz s kýmназна́чить встре́чу с кем

vyjít: vyjít komu vstříc naprotiпойти́ на встре́чу кому