Hlavní obsah

vystavení

Vyskytuje se v

recept: Rezept ausstellenvystavit recept

potvrzenka: j-m eine Bescheinigung ausstellenvystavit komu potvrzenku

riziko: j-n/etw. dem Risiko aussetzenvystavit koho/co riziku

účet: die Rechnung ausstellenvystavit účet

výloha: etw. im Schaufenster ausstellenvystavit co ve výloze

Zeugnis: j-m ein Zeugnis ausstellenvystavit komu pracovní posudek

aussetzen: sich einer Gefahr aussetzenvystavit se nebezpečí

Papier: j-m neue Papiere ausstellenvystavit komu nové papíry

Rechnung: j-m eine Rechnung ausstellenvystavit komu fakturu

vystavení: die Ausstellung einer Rechnungodb. vystavení faktury