Hlavní obsah

vorhaben

Vyskytuje se v

úmysl: etw. beabsichtigen, etw. vorhabenmít co v úmyslu

nečistý: unsauberes Vorhabennečisté záměry

provést: sein Vorhaben durchführenprovést svůj úmysl

záměr: sein Vorhaben verwirklichenuskutečnit svůj záměr

Attentat: ein Attentat auf j-n vorhabenbombardovat koho (prosbami)