Hlavní obsah

anhaben

Slovesohat an, hatte an, h. angehabt

  1. hovor.mít na sobě šaty ap.
  2. j-m/etw. uškodit, ublížit, udělat komu/čemuužívá se se způsobovým slovesem a záporem

Vyskytuje se v

Siebenmeilenstiefel: Siebenmeilenstiefel anhabenjít sedmimílovými kroky velmi rychle

durchsichtig: eine durchsichtige Bluse anhabenmít na sobě průhlednou halenku

ohavný: mít na sobě ohavné šatyein scheußliches Kleid anhaben

kapsa: praštit se přes kapsudie Spendierhose anhaben

plácnout: plácnout se přes kapsuSpendierhosen anhaben

prásknout: přen. prásknout se přes kapsuSpendierhosen anhaben, tüchtig in die Tasche greifen