Hlavní obsah

Attentat

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • atentát, útokein Attentat auf j-m verübenspáchat na koho atentát

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. ein Attentat auf j-n vorhaben hovor. žert.bombardovat koho (prosbami)