Hlavní obsah

vertreten

Vyskytuje se v

legitimieren: Wer hat Sie legitimiert uns zu vertreten?Kdo vás legitimoval, abyste nás zastupoval?

Partei: Diese Partei ist im Parlament vertreten.Tato strana je zastoupená v parlamentu.

moderní: zastávat moderní názorymoderne Meinungen vertreten

razit: razit heslodie Losung vertreten

stanovisko: zastávat stanoviskoden Standpunkt vertreten

suplovat: suplovat za koleguden Kollegen vertreten

zastávat: zastávat cizí názoryfremde Ansichten vertreten