Hlavní obsah

vertreten

Vyskytuje se v

legitimieren: Wer hat Sie legitimiert uns zu vertreten?Kdo vás legitimoval, abyste nás zastupoval?

Partei: Diese Partei ist im Parlament vertreten.Tato strana je zastoupená v parlamentu.

moderní: moderne Meinungen vertretenzastávat moderní názory

razit: die Losung vertretenrazit heslo

stanovisko: den Standpunkt vertretenzastávat stanovisko

suplovat: den Kollegen vertretensuplovat za kolegu

zastávat: fremde Ansichten vertretenzastávat cizí názory

vertreten: einen erkrankten Kollegen vertretenzastupovat nemocného kolegu