Hlavní obsah

Vertreter

Vyskytuje se v

Volk: die Vertreter des Volkes im Parlamentzástupci lidu v parlamentu

vtíravý: ein aufdringlicher Vertretervtíravý obchodní zástupce

zástupce: Er ernannte ihn zu seinem (Stell)Vertreter.Jmenoval ho svým zástupcem.