Hlavní obsah

verschwinden

Vyskytuje se v

Bildfläche: von der Bildfläche verschwindenvypařit se (jako pára nad hrncem)

Menge: in der Menge verschwindenzmizet v davu

spurlos: spurlos verschwindenzmizet beze stopy

dav: zmizet v davuin der Volksmenge verschwinden

nedohledno: zmizet v nedohlednuin der Unabsehbarkeit verschwinden

otravovat: Neotravuj a vypadni!Stör nicht und verschwinde!

slézt: Sníh už slezl i na horách.Der Schnee ist auch im Gebirge verschwunden.

splynout: splynout s davemin der Menge verschwinden

ubýt: Ze seznamu ubylo několik jmen.Von der Liste sind einige Namen verschwunden.

záhadný: zmizet záhadným způsobemauf rätselhafte Weise verschwinden

zapadnout: Naše žádost někde zapadla.Unser Antrag ist irgendwo verschwunden.

zaprášit se: Po dortu se jen zaprášilo.Die Torte verschwand im Nu.

zmizet: zmizet beze stopyspurlos verschwinden

zmizet: zmizet z povrchu zemskéhovom Erdboden verschwinden

zmizet: Bolest zmizela.Der Schmerz verschwand.

památka: Nezůstalo po něm ani památky.Er ist spurlos verschwunden.

propadliště: přen. zmizet v propadlišti dějinin der Versenkung verschwinden