Hlavní obsah

verbrauchen

Vyskytuje se v

Verbrauch: den Verbrauch an/von Energie reduzierenredukovat spotřebu energie

verbrauchen: sich verbrauchenzedřít se v práci ap.