Hlavní obsah

váza

Podstatné jméno, rod ženský

  • die Vaserozbít vázueine Vase zerbrechenváza na květinydie Blumenvase

Vyskytuje se v

váha: an Gewicht zunehmenpřibrat na váze

klesat: abnehmenklesat na váze

obalit: die Vase in Zeitungspapier einwickelnobalit vázu novinami

shodit: (an) Gewicht abnehmenshodit na váze

slepit: eine Vase zusammenklebenslepit vázu

ubýt: an Gewicht verlierenubýt na váze

ztratit: an Gewicht verlierenztratit na váze

zvrhnout se: Die Vase ist umgestürzt.Váza se zvrhla.

Gewicht: an Gewicht verlierenztratit na váze

eignen: Diese Vase eignet sich als Geschenk.Tato váza se hodí jako dárek.

handeln: Bei diesem Fund handelt es sich um eine Vase aus dem 3. Jahrhundert.U tohoto nálezu se jedná o vázu ze 3. století.

machen: Die Vase macht sich sehr gut an dieser Stelle.Váza se na tomto místě velice dobře vyjímá.

stoßen: eine Vase von der Treppe stoßen(s)hodit vázu ze schodů

stürzen: eine Vase stürzenpřevrátit vázu

zulegen: Sie hat im letzten Jahr zugelegt.V posledním roce přibrala (na váze).

váza: die Blumenvaseváza na květiny