Hlavní obsah

uvidět

Vyskytuje se v

jak: Sowie er sie sah, lief er weg.Jak ji uviděl, utíkal pryč.

nejdřív: Wir sehen uns frühestens in zwei Wochen.Uvidíme se nejdřív za dva týdny.

vyčkat: Warte ab und du wirst schon sehen.Vyčkej a uvidíš.

danach: Sie sah das Seil und griff danach.Uviděla lano a sáhla po něm.

stürmen: přen. Als die Fans den Sänger sahen, stürmten sie die Bühne.Když fanoušci uviděli zpěváka, vzali pódium útokem.

zurückschrecken: Er schreckte zurück, als er die Spinne sah.Uskočil, když uviděl pavouka.

umsehen: hovor. Du wirst dich noch umsehen!(Však) Ještě uvidíš!, Těš se!, Ještě budeš koukat!

uvidět: setkat se (sich) sehen*, treffen*uvidět (se)