Hlavní obsah

tělesně

Vyskytuje se v

hmotnost: das Körpergewichttělesná hmotnost

konstituce: die Körperkonstitutiontělesná konstituce

stráž: die Leibwachetělesná stráž

tělesný: die Sportstunde, der Sportunterricht, die Leibeserziehung, obor studia die Körpererziehungtělesná výchova

váha: das Körpergewichttělesná váha

zaostalý: ein körperlich zurückgebliebenes Kindtělesně zaostalé dítě

krása: körperliche/geistige Schönheittělesná/duševní krása

ochabovat: Ihre körperlichen und geistigen Kräfte ermatten.Její tělesné i duševní síly ochabují.

práce: eine manuelle/geistliche Arbeittělesná/duševní práce

převaha: körperliche/geistige/moralische Überlegenheittělesná/duševní/morální převaha

vada: der Charakterfehler/körperliches Gebrechencharakterová/tělesná vada

rege: körperlich und geistig noch sehr rege seinbýt tělesně i duševně ještě velmi zdatný

körperlich: körperlich behindert seinbýt tělesně postižený

Schönheit: körperliche/geistige Schönheittělesná/duševní krása

tělesně: der Körperbehindertetělesně postižený