Hlavní obsah

tělesný

Přídavné jméno

  1. (týkající se těla) körperlich, Körper-, leiblichtělesná váhadas Körpergewichttělesná výchovadie Sportstunde, der Sportunterricht, die Leibeserziehung, (obor studia) die Körpererziehung
  2. (pohlavní) körperlich, physisch
  3. (stráž ap.) Leib-tělesná stráždie Leibwache

Vyskytuje se v

hmotnost: tělesná hmotnostdas Körpergewicht

konstituce: tělesná konstitucedie Körperkonstitution

stráž: tělesná stráždie Leibwache

váha: tělesná váhadas Körpergewicht

krása: tělesná/duševní krásakörperliche/geistige Schönheit

ochabovat: Její tělesné i duševní síly ochabují.Ihre körperlichen und geistigen Kräfte ermatten.

práce: tělesná/duševní práceeine manuelle/geistliche Arbeit

převaha: tělesná/duševní/morální převahakörperliche/geistige/moralische Überlegenheit

vada: charakterová/tělesná vadader Charakterfehler/körperliches Gebrechen

Schönheit: tělesná/duševní krásakörperliche/geistige Schönheit

tělesný: tělesná výchovadie Sportstunde, der Sportunterricht, die Leibeserziehung, obor studia die Körpererziehung