Hlavní obsah

täglich

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

Brot: j-n/etw. wie das tägliche Brot brauchenpotřebovat koho/co jako sůl

ausschließlich: täglich ausschließlich des Sonntagsdenně kromě neděle

Gebrauch: für den täglichen Gebrauchpro denní potřebu/užívání

Gegenstand: die Gegenstände des täglichen Bedarfspředměty denní potřeby

qualmen: Er qualmt täglich 30 Zigaretten.Hulí denně 30 cigaret.

zweimal: zweimal täglichdvakrát denně

denně: otevřeno denně od 8 do 12 (hodin)geöffnet täglich von acht bis zwölf (Uhr)

každodenně: každodenně navštěvovat koho/coj-n/etw. täglich besuchen

osvětlení: slabé/denní/umělé/slavnostní osvětleníschwache/tägliche/künstliche/festliche Beleuchtung

režim: denní režimtägliche Routine

roznáška: denní roznáška poštytägliche Postzustellung

se, si: denně se mýtsich täglich waschen