Hlavní obsah

starost

Vyskytuje se v

dělat: j-m Sorgen bereitendělat komu starosti

můra: Die Sorge drückt ihn wie ein Alptraum.Starost ho tíží jako noční můra.

po: Er hat keine Sorgen mehr.Má po starostech.

soužit: Die Sorgen plagen ihn.Je sužován starostmi.

usoužit: Die Sorgen quälten ihn fast zu Tode.Starosti ho málem usoužily.

zbytečný: sich unnötige Sorgen machendělat si zbytečné starosti

zešedivět: Ihre Haare wurden vor Sorgen grau.Vlasy jí starostmi zešedivěly.

um: sich Sorgen um j-n machendělat si starosti o koho

euch: Macht euch keine Sorgen!Nedělejte si (žádné) starosti!

frei: frei von Sorgen seinnemít starosti

kein, keine: sich keine Sorgen machennedělat si starosti

Mühe: Mach dir/Machen Sie sich keine Mühe.Nedělej/Nedělejte si starosti.

Sorge: j-m Sorgen machendělat komu starosti

unbesorgt: Seien Sie unbesorgt!Buďte bez starosti!

starost: j-m Sorgen machendělat starosti komu