Hlavní obsah

stören

Sloveso

  1. rušit, vyrušovatStöre ich nicht?Neruším?Lassen Sie sich nicht stören.Nenechte se rušit.
  2. rušit, narušovat pořádek ap.
  3. j-n vadit, nelíbit se komuDas stört mich nicht.To mi nevadí.

Vyskytuje se v

Andacht: j-s Andacht nicht störennerušit koho v rozjímání

dürfen: Darf ich Sie kurz stören?Mohu vás na chvíli vyrušit?

Frieden: den ehelichen/häuslichen Frieden störennarušovat manželský/domácí klid

lassen: Lassen Sie sich nicht stören!Nenechte se rušit!

otravovat: Stör nicht und verschwinde!Neotravuj a vypadni!

uprostřed: j-n mitten in der Vorlesung störenvyrušit koho uprostřed přednášky

vadit: Was stört dich?Co ti vadí?

vyrušit: Du hast unser Gespräch gestört.Vyrušil jsi nás z rozhovoru.

vyrušovat: andere bei der Arbeit störenvyrušovat ostatní při práci

stören: Störe ich nicht?Neruším?