Hlavní obsah

stören

Sloveso

  1. rušit, vyrušovatStöre ich nicht?Neruším?Lassen Sie sich nicht stören.Nenechte se rušit.
  2. rušit, narušovat pořádek ap.
  3. j-n vadit, nelíbit se komuDas stört mich nicht.To mi nevadí.

Vyskytuje se v

Andacht: j-s Andacht nicht störennerušit koho v rozjímání

dürfen: Darf ich Sie kurz stören?Mohu vás na chvíli vyrušit?

Frieden: den ehelichen/häuslichen Frieden störennarušovat manželský/domácí klid

lassen: Lassen Sie sich nicht stören!Nenechte se rušit!

otravovat: Neotravuj a vypadni!Stör nicht und verschwinde!

uprostřed: vyrušit koho uprostřed přednáškyj-n mitten in der Vorlesung stören

vadit: Co ti vadí?Was stört dich?

vyrušit: Vyrušil jsi nás z rozhovoru.Du hast unser Gespräch gestört.

vyrušit: Mohl bych (vás) na chvíli vyrušit?Dürfte ich (euch) für einen Moment stören?

vyrušovat: vyrušovat ostatní při práciandere bei der Arbeit stören

vyrušovat: Promiňte, že vyrušuji.Entschuldigung, dass ich störe.