Hlavní obsah

sondern

Spojka

  • nýbrž, aleuvozuje zápornou výpověďNicht er hat es getan, sondern sie.Neudělal to on, ale ona.

Vyskytuje se v

nicht: nicht..., sondernne- ..., ale

nicht: nicht nur ... sondern auchnejen ... ale i, nejen ... nýbrž i

nur: nicht nur... sondern auchnejen ale i

absondern: Er sonderte sich von seinen Mitschülern ab.Stranil se svých spolužáků.

dazwischen: Lege das Buch nicht darauf, sondern dazwischen.Nepokládej tu knihu na to, ale mezi to.

etwa: Er ist nicht etwa dumm, sondern nur faul.Není ani tak hloupý, ale je líný.

nicht: Schnee ist nicht schwarz, sondern weiß.Sníh není černý, ale bílý.

ale: Ne já, ale tys to zavinil!Nicht ich, sondern du bist daran schuld!

ale: nejen - ale inicht nur - sondern auch

zvlášť: projednat co zvlášťetw. gesondert besprechen