Hlavní obsah

přátelsky

Vyskytuje se v

nepřátelský: das Feindeslandnepřátelská země

pozdrav: mit freundlichem Grußs přátelským pozdravem

přátelský: der Freundschaftsvertragpřátelská smlouva

dloubnout: Er stieß den Nachbarn freundlich in die Rippen.Dloubl souseda přátelsky do žeber.

krajně: äußerst unfreundlich/gefährlich seinbýt krajně nepřátelský/nebezpečný

pohovor: mit j-m ein freundliches Gespräch führenvést přátelský pohovor s kým

rozprášit: feindliche Truppen zersprengenrozprášit nepřátelská vojska

zpustošit: ein feindliches Dorf ausplündernzpustošit nepřátelskou vesnici

freundschaftlich: mit j-m ein freundschaftliches Abkommen treffenuzavřít přátelskou dohodu s kým

verbindlich: j-m etw. verbindlich erklärenpřátelsky vysvětlit komu co

Geist: Er ist ein freundlicher Geist.Je to přátelská duše.

Gruß: mit freundlichen Grüßens přátelským pozdravem závěr dopisu

gucken: freundlich guckenkoukat přátelsky

hauen: j-m freundschaftlich auf die Schulter hauenpoplácat koho přátelsky po rameni