Hlavní obsah

naskrz

Příslovce

  1. (v celé tloušťce) durch etw. hindurch, durchprosáknout naskrz čímdurch etw. hindurch treten/dringen
  2. (úplně) durch und durch, durchausbýt naskrz promoklýdurch und durch nass sein

Vyskytuje se v

skrz: úplně durch (und durch)skrz naskrz

durch sein: durch und durch nass seinbýt promočený skrz naskrz

naskrz: durch etw. hindurch treten/dringenprosáknout naskrz čím